Otoimmün Hastalıklar ve D Vitamini

D vitamini düşük olanlarda otoimmün hastalıkların daha sık olduğu bilinmektedir. D vitamini immünmodülatördür. Yani immün cevabın yeri zamanı ve şiddetinin ayarlanmasında etkili olmaktadır. İmmün cevap gereğinden fazla ise vücut hücrelerine karşıda reaksiyon vermektedir. O zaman romatoid artrit, sjögren sendromu, SLE, MS, hashimato tiroidit vb birçok otoimmün hastalık ortaya çıkmakta veya daha sık ortaya çıkmakta ve daha ağır seyretmektedir.

Yapılan araştırmalarda bu hastalıklarda D vitamin düzeyleri düşük bulunmuş, ve/veya D vitamini kullanımını belirleyen gende bozukluk (polimorfizm) bulunduğu görülmüştür.

Bu hastaların tedavisinde kullanılan steroidler D vitaminine zarar vererek dahada düşürmektedir.

Bu hastalarda tedaviye eklenecek D vitamini tedavinin başarısını artırırken, tekrarlamasınıda azaltmaktadır.

Yapılan araştırmalarda D vitamini eksikliği ile ilişkilendirilen Otoimmün hastalıklar şunlardır: Multipl sklerozis, Romatoid artrit, Sistemik lupus eritematozus, Sjögren sendromu, sistemik sklerozis, dermatomiyozit, primer bilier siroz, primer sklerozan kolanjit, Ülseratif kolit, Crohn hastalığı, FMF, Hashimato tiroidit, psöriazis, vitiligo, Bülloz pemfigoid, alopecia areata ( Belli bir bölgede saç dökülmesi), İdiopatik dilate kardiyomyopati, Tip I Diabet (Çocuk yaşlarda başlayan kesin olarak insülin almayı gerektiren tip) , Graves hastalığı, Myastenia Gravis (Kas, sinir yetmezliği), Ig A nefropatisi, membranöz nefropati, pernisiyöz anemi. Önemli bir nokta yukarda sayılan tüm bu hastalıklar LENFOSİTLERLE ilişkilidir. T tipi lenfositlerin alt grubunu oluşturan CD8 + tipi lenfositlerin kanda azalması bu hastalıkları başlatır. Yani CD8+ T lenfositleri azalınca otoimmün hastalıklar başlar. Bu tip lenfositlerin azalmasında D vitamini eksikliği önemli bir rol oynar. İnsan organizması kadar karışık ve kendini tamir edebilen bir makinada bir hastalığın tek nedeni yoktur. Fakat sonuç olarak yukarda sayılan tüm bu hastalıklarda CD8+ tipi T lenfositleri düşük olarak bulunmaktadır. Onların sayıca düşmesinde D vitamini eksikliğinin de bir rolü olduğu bilinmektedir.

Related Posts